Panouri solare - panouri solare,boilere,sisteme supereficienta 5 ani garantie
Sunati-ne ACUM: 0754.915.193 / 0766242325

Casa Verde 2014 – acte pentru depunere dosar!

 

Romanii care vor sa-si doteze locuintele cu panouri solare sau instalatii de producere a energiei termice pe baza de biomasa pot beneficia de finantare prin programul Casa Verde. Cererile pot fi depuse incepand cu luna aprilie.Pentru aceasta, proprietarii locuintelor verzi trebuie sa depuna dosarul de finantare la sediul Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului.
Documente necesare:

– cerere de finantare nerambursabila, tehnoredactata si semnata, in original
– declaratie pe propria raspundere, completata si semnata, in original
– copie de pe actul de identitate al solicitantului
– extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabile la data depunerii
– certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente 
– adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului, emisa de o banca comerciala, in original
– un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului si titlul programului. 
 

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul „Casa Verde” va fi operaţional si in 2011, iar persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu in localităţile unde domiciliază.
Scopul acestui Program este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră.
Prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Fiecare beneficiar va depune dosar cu cererea de finantare la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, se va analiza dosarul, se publica dosarele acceptate, beneficiarul achizitioneaza produsele, acestea se instaleaza si apoi transmite o cerere de decontare si i se transmit banii in cont.

 

Documente Casa Verde 2014

DOSARUL DE FINANTARE

Cerere tragere casa verde 2014

Cerere finantare nerambursabila casa_verde 2014

LISTA CU APROBARI _casa_verde_24_07_2014

SUME ALOCATE PE JUDETE CASA VERDE 2014

Lista-cu-agentiile-de-mediu-regionale-pentru-programul-casa-verde